จำหน่าย อุปกรณ์แพ็คกล่อง เครื่องเย็บกล่อง เครื่องยิง

About us


ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊อี่ฮะ (Koo E Hah)


จำหน่ายเครื่องมือและ อุปกรณ์แพ็คกล่อง - ลวดเย็บกล่อง ลวดเย็บกระดาษ ลวดยิงอุตสาหกรรม OPP เทป เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกล่อง เครื่องยิงใช้มือ และใช้ลม รวมทั้ง เครื่องยิงตะปู 

ร้าน Koo E Hah

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ อี่ ฮะ (Koo E Hah Limited Partnership) ก่อตั้งโดย นายเอนก ประภาพัฒน์ จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งแต่ปี 2529 โดยเริ่มธุรกิจจากการจำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานๆ ต่อมาได้ผันมาทำธุรกิจ "ลวดเย็บ" โดยเริ่มจาก "ลวดเย็บกระดาษ" และ "ลวดเย็บกล่อง" และค่อยๆสั่งสมประสบการณ์จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีลวดเย็บ ลวดยิงต่างๆนับ 100 เบอร์ และ OPP เทป ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ของตัวเอง คือ CEDAR, SUN และ MERCURY นอกจากนี้ยังนำเข้า "เครื่องเย็บกล่อง" จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไต้หวัน และ "เครื่องยิงลม" ชนิดต่างๆทั้งจากประเทศจีนและประเทศไต้หวัน

ร้าน Koo E Hah (กู๊ อี่ ฮะ) ดำเนินธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับ อุปกรณ์แพ็คกล่อง รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน มากว่า 30 ปี โดยยึดหลักนโยบายที่ว่า ...

" บริการรวดเร็ว หลังการขายมีอะไหล่แท้ทุกชิ้น ราคายุติธรรม

ร้านกู๊อี่ฮะ (Koo E Hah)